Regulamin sklepu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego arolety.pl jest sprzedaż systemów osłon okiennych, rolet, żaluzji, moskitier oraz innych akcesoriów okiennych.
2. Sklep internetowy arolety.pl prowadzony jest przez firmę:
FINCH Agnieszka Piaścik
ul. Aleja Zwycięstwa 241/13
81-521 Gdynia
NIP: 772 221 29 85;  REGON 101652730
 
Prosimy o przesyłanie wszelkiej korespondencji elektronicznie na adres:
Tel. +48 515 332 113
 
3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego arolety.pl, zwanego dalej „Sklepem”, składania i realizacji zamówień na produkty oferowane w Sklepie, ceny produktów i formy płatności, warunki dostawy zamówionych produktów oraz kwestię gwarancji i reklamacji produktów.
4. Klientem sklepu arolety.pl, zwanym dalej „Kupującym” może być wyłącznie osoba pełnoletnia, osoba fizyczna lub prawna.
5. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie, jako Kupującym, a Sklepem, jako sprzedawcą.
6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez sklep arolety.pl jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 
 

II. WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 
1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez stronę internetową arolety.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
2. Aby dokonać zakupów w sklepie arolety.pl nie jest potrzebna rejestracja.
3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług sklepu internetowego:
- podłączenie do sieci Internet
- minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli
- prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3,
- karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
- włączona obsługa JavaScript oraz cookies,
- czynna skrzynka poczty elektronicznej.
4. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów technicznych przez Kupującego, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i może mieć negatywny wpływ na jakość obsługi Sklepu.
5. Przed złożeniem zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Sklepu i powinien przestrzegać zasad w nim zawartych.
6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Kupujący powinien dopełnić następujących czynności:
a) wybrać na stronie głównej odpowiednią kategorię produktów
b) wybrać preferowany produkt z grupy produktów
c) dokonać konfiguracji produktu według osobistych preferencji oraz potrzeb, według których zostanie wykonany zindywidualizowany produkt
d) kliknąć na pole z napisem „DO KOSZYKA”
e) zweryfikować wybrany produkt według prezentowanej specyfikacji
f) podać dane niezbędne do wysyłki zamawianych produktów oraz ewentualne inne dane do faktury
g) wybrać preferowany sposób transportu towarów
h) wybrać preferowany sposób płatności
i) wypełnić ewentualne uwagi
j) wybrać pole ZAMAWIAM I PŁACĘ oraz dokonać płatności za złożone zamówienie.
7. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym arolety.pl.
8. W momencie składania zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach ze Sklepem.
9. W celu korekty błędnie wprowadzonych do formularza zamówienia danych należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź drogą mailową. Wszelkie wprowadzane zmiany wymagają potwierdzenia w formie pisemnej.
10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.
12. Liczba zamawianych produktów nie jest ograniczona.
13. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu.
15. Sklep arolety.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Kupującego lub niedokładnego adresu dostawy.
16. W przypadku niedostępności produktów objętych zamówieniem Kupującego w magazynie, u dostawców Sklepu lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sklep arolety.pl zawiadomi Kupującego jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera również prośbę o podjęcie przez Kupującego decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. Kupujący w zaistniałej sytuacji ma prawo:
a) częściowej realizacji zamówienia
b) anulowania całego zamówienia
c) wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamawianych produktów
d) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia
17. Kupujący ma prawo do dokonania zmian w zamówieniu do czasu, przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia.
18. W przypadku, gdy zamówienie obejmuje produkty wytwarzane według indywidualnej specyfikacji Kupującego nie ma możliwości zmiany lub anulowania zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
19. Zmian w zamówieniu można dokonywać jedynie kontaktując się bezpośrednio ze Sklepem mailowo pod adresem: biuro@arolety.pl. Nie ma możliwości telefonicznej zmiany przedmiotu zamówienia. Wszelkie zmiany zamówień muszą zostać potwierdzone pisemnie.
20. Zmiany mogą również dotyczyć anulowania całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Kupującego, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych.
 

III. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 
1. Ceny produktów w Sklepie internetowym arolety.pl są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
2. Zamieszczone ceny przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji o kosztach przesyłki.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian. Promocje w Sklepie nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
5. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena produktu podana na stronie Sklepu w momencie składania zamówienia przez Kupującego.
6. W przypadku zmiany konfiguracji zamówionego produktu przez Kupującego, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny ostatecznej produktu.
7. Informacja na temat całkowitych kosztów zamówienia, jest przedstawiana na stronie Sklepu po ukończeniu konfiguracji produktu, wpisaniu ewentualnego kodu rabatowego i po wybraniu formy dostawy zamówienia jak i sposobu płatności za złożone zamówienie.
8. W momencie zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji produktu Kupujący zostaje uprzedzony o tym przed realizacją zamówienia.
9. Płatności za zamówione produkty Kupujący może dokonać poprzez przelew bankowy lub za pośrednictwem systemu operatora obsługującego płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia wykonanej operacji płatności od operatora lub po wpłynięciu środków na konto bankowe Sklepu.
10. Ceny prezentowane w Sklepie internetowym arolety.pl są ważne tylko w ofercie sprzedaży internetowej (nie obowiązują przy sprzedaży w sklepie stacjonarnym) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w punkcie stacjonarnym.
11. Szczegółowe informacje na temat realizacji płatności, zabezpieczeń oraz zasad przetwarzania i przechowywania danych uzyskanych w procesie płatności znajdują się na stronie DOTPAY.PL
 

IV. WARUNKI DOSTAW

 
1. Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem profesjonalnych firm kurierskich – standardowo wysyłki obsługuje firma kurierska UPS lub DPD.
2. Czas dostaw wynosi ok. 1-3 dni roboczych na terenie Polski. Czas dostawy poza granice Polski ustalany jest indywidualnie.
3. Sklep arolety.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas przesyłki zawiniony przez firmę kurierską.
4. W sytuacji braku odbioru paczki przez Kupującego i gdy towar zostanie zwrócony Sklepowi, koszty ponownej przesyłki ponosi Kupujący.
5. Przy każdym produkcie znajduje się w opisie indywidualny czas realizacji zamówienia, który nie przekracza standardowo 14 dni roboczych.
6. Kupujący zwolniony jest z kosztów transportu w sytuacji, jeżeli wartość złożonego zamówienia wynosi co najmniej 300 zł brutto, a jego realizacja obejmuje transport kurierski. W przypadku zamówień o niższej wartości doliczany jest koszt transportu kurierskiego.
 

V. GWARANCJA I REKLAMACJE

 
1. Na wszystkie zamówione produkty w Sklepie przysługuje min. 24-miesięczna lub 36-miesięczna gwarancja producenta. Gwarancja zostaje udzielona przez Sklep na warunkach określonych poniżej.
2. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane po przedstawieniu przez Kupującego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu.
3. Gwarancja na zakupiony produkt zostaje udzielona przez Sklep jak i przez producenta danego wyrobu, który wytworzył dany produkt – zwanego dalej „Producentem”.
4. Gwarancja obejmuje powstałe z winy Producenta wady fabryczne produktów. Za wady fabryczne uważa się: zastosowanie wadliwych materiałów, błędy powstałe podczas procesu produkcyjnego i błędy konstrukcyjne, a także uszkodzenia powstałe przed przekazaniem produktu do dyspozycji Kupującego.
5. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad;
- uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu, zmian lub napraw produktu;
- uszkodzeń powstałych w związku z użyciem części zamiennych lub akcesoriów innych niż wyprodukowane lub stosowane przez Producenta;
- uszkodzeń powstałych w następstwie niezgodnej z przeznaczeniem eksploatacji produktu;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożar, powódź, uderzenie pioruna, bardzo niskie temperatury oraz inne klęski żywiołowe)
- konserwacji i czyszczenia produktów, a także wymiany bezpieczników, baterii
- odbarwień powierzchni lakieru
- naturalnych niewielkich odkształceń płaszczyzny taśmy aluminiowej, lameli drewnianych i powierzchni tkanin
- produktów przecenionych, jako niepełnowartościowe
6. Sklep arolety.pl oferuje możliwość zamawiania próbek materiałów z których wykonywane są produkty. Nie ma możliwości reklamacji produktu ze względu na odmienną kolorystykę od tej zamawianej na stronie internetowej sklepu. Odwzorowanie kolorów czy wzoru na ekranie może różnić się od oryginalnego koloru materiału - nie jest to podstawą reklamacji.
7. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sklep, w ciągu 14 dni od daty jej zauważenia.
8. Wady widoczne muszą być reklamowane w ciągu 7 dni od daty zakupu, nie później niż przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
9. Warunkiem przyjęcia reklamacji produktu i wykonania naprawy gwarancyjnej jest weryfikacja i potwierdzenie istnienia wady fabrycznej produktu przez Sklep.
10. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne winne być zgłaszane drogą pisemną na adres: biuro@arolety.pl
11. Przyjęcie reklamacji do rozpatrzenia skutkuje nadaniem jej indywidualnego numeru porządkowego. Numerem tym należy się posługiwać w trakcie rozpatrywania reklamacji.
12. Koszty związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu gwarancji, w tym koszty dostarczenia produktu do biura Sklepu arolety.pl i odebrania produktu z biura Sklepu arolety.pl, w tym produktu naprawionego lub wolnego od wad, koszty wyjazdu ekipy serwisowej w wysokości 300 zł za pierwszy i po 200 zł za każdy następny dzień pracy ekipy ponosi Kupujący, w wypadku nieuznania reklamacji. W wypadku przeciwnym koszty ponosi Sklep. Sklep ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu wyłącznie od chwili dostarczenia produktu do siedziby Sklepu arolety.pl lub przekazania go ekipie serwisowej.
13. Odesłanie wadliwego produktu do Sklepu może się odbyć jedynie za jego uprzednią zgodą. Przesyłki winny być oznakowane numerem reklamacji.
14. Sklep zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem.
15. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego może nastąpić przez:
- naprawę reklamowanego produktu;
- wymianę reklamowanego produktu;
- zwrot kwoty pieniężnej, stanowiącej równowartość kwoty, jaką zapłacił Kupujący nabywając reklamowany produkt. Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji zgłoszenia reklamacyjnego niż wyżej wymienione, a także ich łączenie.
16. Sklep arolety.pl, według wyboru Kupującego, wymieni produkt na nowy lub dokona zwrotu równowartości ceny produktu jeżeli:
- w okresie gwarancji dokonano trzech napraw gwarancyjnych tego samego produktu, a produkt nadal wykazuje wadę fabryczną uniemożliwiającą jego eksploatację;
- usunięcie wady fabrycznej jest niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.
17. Kupujący zobowiązany jest udostępnić produkt w sposób uzgodniony ze Sklepem, w celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia istnienia wady fabrycznej zgodnie z pkt. 8 Gwarancji i Reklamacji, a także umożliwienia wykonania naprawy gwarancyjnej, która w zależności od rodzaju stwierdzonej wady fabrycznej może zostać zrealizowana na miejscu u Kupującego lub u Producenta. Decyzja o sposobie załatwienia reklamacji należy wyłącznie do Sklepu, jednakże Kupujący ma prawo do niewyrażenia zgody na interwencję ekipy serwisowej. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do przesłania reklamowanego produktu do siedziby Sklepu.
18. Wszystkie wadliwe produkty lub ich części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Sklepu.
19. Odpowiedzialność Sklepu za wady fabryczne produktu nie może przekroczyć jego wartości zakupu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w następstwie wady fabrycznej produktu, takie jak naprawa szkody, utrata zysku i inne.
20. W przypadku bezpodstawnego wezwania Sklepu do naprawy gwarancyjnej, wszelkie koszty z tym związane ponosić będzie Kupujący.
21. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
22. Zakup produktu w Sklepie przez Kupującego oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków Gwarancji i Reklamacji.

 

VI. ZWROTY

 
1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Towar może zostać zwrócony pod warunkiem, iż nie został rozpakowany z oryginalnego opakowania, nie był używany ani w żaden sposób zniszczony. Kupujący w zaistniałej sytuacji otrzyma zwrot kwoty wartości danego produktu według ceny zakupu. Zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni przelewem bakowym na podany numer rachunku bankowego. Rezygnację z zamówienia należy złożyć pisemnie. Kupujący odsyła zakupiony towar na własny koszt.
2. Zwrotom nie podlegają towary nieprefabrykowane wyprodukowane według zindywidualizowanej specyfikacji Kupującego (wszystkie produkty zamawiane wg indywidualnego wymiaru czy materiału). Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z Kupującym (produkcja dedykowana dla zamawiającego).
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sklep arolety.pl.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego arolety.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy arolety.pl
5. Dane osobowe przekazywane Sklepowi, są przetwarzane wyłącznie przez Sklep i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a o ile Kupujący wyrazi na to odrębną zgodę także w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy arolety.pl.
6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
7. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez Sklep jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Obecność produktu i jego konfiguratora na stronie Sklepu nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Sklep arolety.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Kupującego (filtry antyspamowe).
3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep internetowy arolety.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie arolety.pl.
5. Sklep Internetowy arolety.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.arolety.pl
6. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
7. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających lub związanych z umową jest sąd państwowy właściwy dla siedziby Sklepu.
9. W zakresie nieuregulowanym w powyższym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.