Polityka prywatności

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników strony www przez sklep internetowy arolety.pl prowadzony pod adresem www.arolety.pl (dalej zwaną Stroną www) przez FINCH Agnieszka Piaścik z siedzibą w 81-521 Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 241/13, NIP 7722212985 (dalej zwanego Sklepem Internetowym). Działając w zgodzie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasz sklep internetowy arolety.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkownika i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: FINCH Agnieszka Piaścik z siedzibą w 81-521 Gdynia, ul. Aleja Zwycięstwa 241/13, NIP 7722212985 e-mail: biuro@arolety.pl, telefon: 515 332 113.

Dane zbierane przez Stronę www podczas korzystania z serwisu internetowego

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Strony www. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Stronę www i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep internetowy w celu obsługi Strony www i zapewnienia możliwości udostępnienia jej Użytkownikom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Użytkownika zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę www mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z serwisu www i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Użytkownika, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z danej strony www. W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki. Obok plików cookies Sklep internetowy może również gromadzić dane zwykle zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Użytkownika, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Użytkownik odwiedza stronę www. Niektóre podstrony w ramach Strony www oraz inne środki komunikacji z Użytkownikiem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony www. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi.

Dane zbierane przez Sklep internetowy podczas zakupów

Sklep internetowy będzie zbierał od Użytkowników następujące dane osobowe za pośrednictwem Strony www oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Stronie www:

1) nazwisko i imię,

3) adres do korespondencji,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania zakupu w ramach Sklepu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z adresu: biuro@arolety.pl; numeru telefonu (+48) 515 332 113.

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do następujących podmiotów
1. Transport:
a) UPS Polska Sp. z.o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3 01-222 Warszawa 
b) Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa 
2. Płatności:
a) Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. O ile Użytkownik  wyraził na to zgodę, Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Użytkowników dane do wyżej wymienionych podmiotów w celach transportowych i płatniczych. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: biuro@arolety.pl. Ponadto, podane przez Użytkownika informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Środki techniczne i obowiązki Użytkowników

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony www w celu ochrony danych Użytkowników, w szczególności: polski hosting home.pl, który posiada zabezpieczenia fizyczne, środowiskowe, sprzętowe i programowe, które uzupełniają plany awaryjne oraz plany redukowania ryzyka co powoduje przyznanie tej firmie certyfikatu ISO 27001:2005. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Użytkowników płatności elektronicznych, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia z certyfikatem SSL. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Użytkownik sam nie zachowa zasad bezpieczeństwa.

Przysługujące prawa

Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych.  Użytkownik ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@arolety.pl. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Użytkownika - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Inne strony internetowe

W ramach funkcjonującej strony www Sklepu internetowego okresowo mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez każdego z Użytkowników zadane pod adresem: biuro@arolety.pl